La Sèquia

Treball de foto «Transèquia»

Espais d'interès natural, històric i arquitectònic

Aigua per la ciutat de Manresa

PARC DE L'AIGUA

Mines i aqüeductes

CANAL MEDIAVAL SEGLE XIV

DIVERSITAT D'ESPAIS NATURALS

26 km d’aigua i 10 mts de desnivell